Veurmekaar is een initiatief van Stichting Informele Zorg Twente

Stichting Informele Zorg Twente speelt in Twente een belangrijke rol in de ontwikkeling en organisatie van informele zorg. Als belangenbehartiger van mantelzorgers voelen zij zich verantwoordelijk om burgers te ondersteunen bij het in gang zetten van het burgerinitiatief Veurmekaar. Veurmekaar heeft als doel om mantelzorgers te ondersteunen en burgers te begeleiden om zelf vraag en aanbod voor de ondersteuning van mantelzorgers bij elkaar te brengen. Dus: vóór burgers en dóór burgers.

Maak kennis met Veurmekaar
Waarom doen we dit?

In Twente wonen meer dan 600.000 mensen. Van die mensen leveren 200.000 op de een of andere manier mantelzorg. Ze staan klaar voor bijvoorbeeld een familielid die hulp nodig heeft om goed zelfstandig te kunnen leven. Als je er even over nadenkt zie je dat de kans best groot is dat jij mantelzorger bent of ooit mantelzorger wordt.

Meestal gaat mantelzorg goed. En dat is fijn. Maar wist je dat er alleen al in Twente zo’n 28.000 overbelaste mantelzorgers wonen? Mensen die zoveel energie moeten steken in het zorgen voor hun naaste, dat ze er zelf bijna aan onderdoor gaan.

Meer informatie: Youtube

Deel je zorgen

Als je overbelaste mantelzorger bent, kun je vaak best veel van je zorgactiviteiten delen. Bijvoorbeeld met vrijwilligers die administratieve lasten van je overnemen of helpen met vervoer, maaltijden of de huishouding.

Veurmekaar is een burgerinitiatief die ervoor zorgt dat overbelaste mantelzorgers hun zorg kunnen delen met vrijwilligers. Vandaar onze belofte: deel je zorgen. Wij brengen mantelzorgers en vrijwilligers bij elkaar. We moedigen hen aan en stellen hen in staat om hun vraag en aanbod duidelijk te krijgen, op elkaar af te stemmen en zo samen de zorg te regelen.

De Veurmekaargroep

Iedereen maakt ergens deel van uit. Je hoort bij je straat, je voetbalvereniging, het bedrijf waar je werkt of de kerk waar je naartoe gaat. Het mooie van zo’n groep is het gevoel dat je met elkaar deelt: je hoort ergens bij en je staat voor elkaar klaar. En dat is precies wat wij willen benutten met de Veurmekaargroep: we zorgen ervoor dat de groep mensen waar jij bij hoort op een gezonde en prettige manier voor elkaar klaar kan staan als de mantelzorgtaken voor een van jullie te zwaar wordt.

Hoe start ik een Veurmekaargroep?

 • Stap 1

  Meld je aan met je Veurmekaargroep!

 • Stap 2

  Organiseer een Veurmekaarmarkt

 • Stap 3

  Selecteer een Veurman of Veurvrouw

 • Stap 4

  Ontvang een Veurmekaarcertificaat en een Veurmekaarpakket

 • Stap 5

  Ontvang ondersteuning voor jullie vrijwilligers en mantelzorgers

Waarom bestaat Veurmekaar?

Hoe werkt een Veurmekaargroep in de praktijk?

We geven je voorlichting over de mogelijkheden om mantelzorgers binnen jouw vereniging, werk of kerk te kunnen ondersteunen.

We organiseren samen met jullie een Veurmekaarmarkt waar vrijwilligers kunnen aangeven waarin ze zouden willen ondersteunen, mocht er een hulpvraag komen.

We leiden een of meer Veurmekaarfunctionarissen op die weten waar vraag en aanbod zich bevinden binnen jullie Veurmekaargroep en die weten wanneer hulpvragers ondersteuning nodig hebben van vrijwilligers.

Na de Veurmekaarmarkt kijken we samen met jullie Veurmekaarfunctionaris of jullie genoeg vrijwilligerskracht in huis hebben om mantelzorgers nu en in de toekomst te kunnen ondersteunen. Als dat zo is krijgen jullie het certificaat ‘Veurmekaar’.

Veelgestelde vragen

Is mijn groep geschikt?

Wanneer je groep bestaat uit meer dan 15 en minder dan 150 personen, dan kan het een geschikte groep zijn. Geschikte groepen bestaan uit mensen die zich op een logische manier verbonden voelen met elkaar. Bijvoorbeeld clubs, verenigingen, kerken, families, scholen, klassen, bedrijven of afdelingen. Neem bij twijfel gerust contact met ons op!

Ik twijfel of mijn groep te klein of te groot is. Wat nu?

We vinden het belangrijk dat de groep groot genoeg is om ook echt zorg te kunnen delen en je tegelijkertijd ook rekening kunt houden met mensen die deel uit maken van de groep, maar die niet willen deelnemen aan Veurmekaar. Bij een te grote groep kan anonimiteit en onbekendheid een valkuil zijn. Wanneer jouw groep kleiner dan 15 of groter dan 150 is, neem dan contact met ons op. We kunnen jullie wellicht aan een andere groep koppelen of in twee groepen onderverdelen.

Ik woon niet in Twente. Is dit een probleem?

Veurmekaar is in eerste instantie een Twents initiatief. Dit betekent dat wanneer het overgrote deel van de groep niet uit Twente komt er helaas geen Veurmekaarmarkt kan plaatsvinden. Wellicht is er binnen je eigen woonplaats een welzijnsorganisatie die iets kan betekenen voor mantelzorgers en vrijwilligers of groepen.

 

Ik maak deel uit van een groep die interesse heeft in Veurmekaar maar we hebben geen mantelzorgers binnen onze groep. Is dat een probleem?

Nee, dat is geen probleem. Iedereen kan ooit te maken krijgen met mantelzorg of zorg voor naasten, dan hebben jullie alvast afspraken gemaakt. Willen jullie je als groep al inzetten voor mantelzorgers? Neem dan contact met ons op, dan kijken we samen of we een maatwerkconstructie kunnen maken.

We willen binnen onze groep geen markt maar wel kaartjes. Kan dat?

De Veurmekaartjes zijn een hulpmiddel om vraag en aanbod binnen de groepen bij elkaar te brengen. Deze kaartjes kun je alleen bestellen als er ook een Veurmekaarmarkt heeft plaatsgevonden. We kiezen hiervoor, omdat we op deze manier goed in beeld hebben welke groepen meedoen aan dit project, we graag ons gedachtengoed met jullie groepsleden delen en we zo de juiste ondersteuning kunnen bieden.

We willen graag een Veurmekaarmarkt organiseren maar we hebben geen locatie. Wat nu?

Dat hoeft geen reden te zijn waarom er geen markt kan plaatsvinden. In veel wijken en buurten zijn ruimtes beschikbaar of te huur die gebruikt kunnen worden voor dergelijke doeleinden.
Mocht u écht niks anders kunnen bedenken, neem dan contact op met Veurmekaar.

We willen graag een Veurmekaarmarkt organiseren maar we hebben geen locatie. Wat nu?

Dat hoeft geen reden te zijn waarom er geen markt kan plaatsvinden. In veel wijken en buurten zijn ruimtes beschikbaar of te huur die gebruikt kunnen worden voor dergelijke doeleinden.
Mocht u écht niks anders kunnen bedenken, neem dan contact op met Veurmekaar.

Er is een zwaarbelaste mantelzorger binnen onze groep die we als groep niet goed kunnen ondersteunen. Wat kunnen we doen?

Veurmekaar is een initiatief van de Stichting Informele Zorg Twente. Hier werken professionals die op verschillende manieren mee kunnen denken met mantelzorgers en naasten en weten de juiste paden te bewandelen om de geschikte ondersteuning te faciliteren.

Wat is de taak van een Veurman?

Een Veurman of Veurvrouw (ook wel functionaris of vertrouwenspersoon genoemd) heeft als taak om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Ze weten waar vraag en aanbod zich bevinden binnen de Veurmekaargroep en weten wanneer hulpvragers ondersteuning nodig hebben van vrijwilligers. Dit klinkt misschien als een zware taak, maar het kan in de praktijk bestaan uit een sporadisch optreden. De belasting van een Veurman is afhankelijk van de grootte en de zorgbehoefte binnen een Veurmekaargroep.

We willen wel een groep beginnen maar er is geen Veurman. Wat nu?

Het is belangrijk dat er binnen iedere groep een Veurman of Veurvrouw is. Dit is namelijk de vertrouwenspersoon en degene die vraag en aanbod op elkaar aan laat sluiten. Dit klinkt als een verantwoordelijke en grote taak, maar het kan in de praktijk bestaan uit een sporadisch optreden. Mocht je twijfelen of deze taak geschikt voor je is, neem dan contact met ons op.

Wat zit er in een Veurmekaarpakket en voor wie is dat pakket bedoeld?

Een Veurmekaarpakket is bedoeld voor Veurmekaargroepen die al een Veurmekaarmarkt hebben gehad. In het pakket zitten onder andere Veurmekaartjes.

Heeft Veurmekaar partners?

Ja zeker! Wij werken samen met:

http://www.siztwente.nl/
https://www.mezzo.nl/

Overige vragen

Voor overige vragen of opmerkingen kunt je ons bereiken via 085-7731720 of door te mailen naar veurmekaar@siztwente.nl