Over mantelzorg

In onze samenleving zorgen we voor elkaar waar dat nodig is. Dat noemen we gebruikelijke zorg. Het hoort bij onze samenleving en is een belangrijke waarde. Als het zorgen voor een naaste lang duurt en steeds intensiever wordt, spreken we van mantelzorg. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en intensief zorgen voor een naaste. Het motief is eigenlijk altijd hetzelfde: naastenliefde. Je zorgt voor je partner, je ouders en je kinderen als die een beperking hebben. Als dat zorgen een (te) groot deel van je eigen leven gaat bepalen en je dat als last gaat ervaren, is er sprake van overbelasting. Ondersteuning of ontlasting van mantelzorgtaken is vaak wenselijk.

Wanneer ben je mantelzorger?

Mantelzorgers herkennen zichzelf niet gauw in de term ‘mantelzorg’, het overgrote deel van de mensen die zorgt voor een naaste doet dit uit liefde. Toch kan de zorg voor een naaste een groot deel van je leven in beslag nemen. We spreken van mantelzorg wanneer je:

  • zorgt voor een naaste met een langdurige ziekte of beperking;
  • dit langer dan drie maanden voor gemiddeld minimaal acht uur per week doet.
Wat kan ik voor een mantelzorger doen?

Mantelzorgers zijn onmisbaar en onvervangbaar. Hulp accepteren is voor veel mantelzorgers lastig. Zij weten als geen ander wat de verzorgde nodig heeft en prettig vindt. Toch kunnen naasten veel betekenen voor mantelzorgers, waardoor zij zich minder belast zullen voelen. Dit zit hem vaak in afleiding, een luisterend oor bieden of het overnemen van andere verplichtingen. Hieronder staan een aantal voorbeelden. Je kunt bijvoorbeeld:

  • kinderen naar school brengen, zodat de mantelzorger mee kan naar een medisch bezoek.
  • een bardienst overnemen, zodat de mantelzorger eten kan koken voor haar vader.
  • boodschappen halen, zodat de mantelzorger tijd heeft om te werken.
  • eten koken, zodat de mantelzorger mee kan naar de zwemles van zijn dochter.
  • de heg snoeien of andere klusjes doen bij de mantelzorger thuis.
  • oppassen, zodat de mantelzorger ongestoord naar de markt kan gaan.

Wat doen mantelzorgers?

Mantelzorg kan bestaan uit allerlei verschillende soorten zorg. Hieronder zie je waaruit de zorg van een mantelzorger zoal bestaat.

Gezelschap, troost en afleiding
65%
Begeleiding en/of vervoer
59%
Hulp in de huishouding
53%
Regeling geldzaken/administratie
42%
Klaarmaken van warme maaltijd
27%
Hulp van persoonlijke verzorging
17%
Hulp bij medische verzorging
14%

[Bron: SCP (2015)]